Over ons

Over Davidsfonds Tongerlo

OVER ONS

Davidsfonds Tongerlo sinds 1947.

Davidsfonds Tongerlo bestaat sinds 1947. Een waaier van activiteiten gerealiseerd door de opeenvolgende besturen trachtte in de loop van de jaren gestalte te geven aan de doelstellingen van het Davidsfonds.

Sinds 2011 wordt het programma dan ook steeds opgebouwd rond 5 kernopdrachten:

1

Het organiseren van zondagmorgenlezingen. Hiervoor worden ervaren sprekers uitgenodigd die maatschappelijke relevante onderwerpen behandelen. Sinds 2011 organiseren we vanaf september tot december vier lezingen. Deze lezingen gaan door in het Torenhof van Tongerlo.

2

Na de zondagmorgenlezingen komen in het voorjaar de avondlezingen aan bod met een brede waaier aan onderwerpen. Sprekers voor deze onderwerpen worden uit de geneeskunde, de pedagogie, de psychologie, de logopedie, de politiek, het onderwijs, de media gerecruteerd. Deze lezingen gingen voorheen door in de lokalen van het Sporta maar vinden nu plaats in de Vesperzaak van de abdij van Tongerlo.

3

In elk najaar wordt het boekenpakket van het Davidsfonds in de parochiezaal van Tongerlo gepresenteerd. De bedoeling is dat de leden maar ook niet-leden kennis maken met de uitgaven van het Davidsfonds en hun lidmaatschap in orde brengen. Sinds enkele jaren wordt hieraan ook een activiteit voor kinderen gekoppeld zodat jonge gezinnen kennis kunnen maken met de werking van het Davidsfonds.

4

In het voorjaar organiseert Davidsfonds nationaal in maart telkens een Nacht van de Geschiedenis rond een bepaald thema. Sinds enkele jaren neemt Davidsfonds Tongerlo hier jaarlijks ook aan deel.

5

Zo mogelijk organiseert het Davidsfonds Tongerlo jaarlijks een uitstap naar een stad, een museum, een historische site, onderzoekslaboratorium, ...

TEAM

Ontdek ons team.

Louis Heylen

Voorzitter

Jomi Hemschoote

ondervoorzitter

Georg Hendriksen

Tinne Wuyts

Greet Baeyens

Elke De Busser

Petra Schrage