Avondlezing

17 maart 2021

Nacht van de geschiedenis: Christenen in het Midden-Oosten

Monseigneur Bonny, bisschop van Antwerpen

INFO

Over dit event.

Alle activiteiten zullen met respect voor alle mogelijke veiligheidsmaatregelen georganiseerd worden (afstand bewaren, hygiëne van handen, stoelen, tafels en omgeving, dragen van een mondmasker…)

Op 28 oktober 2008 werd Mgr. Johan Bonny benoemd tot 22ste bisschop van Antwerpen. Zijn bisschopswijding en ambtsaanvaarding vonden plaats op 4 januari 2009. Vanuit de Belgische bisschoppenconferentie is hij lid van de bisschoppelijke commissie “Geloof en Kerk” en afgevaardigd bisschop naar de “Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene” en naar “Het Overleg van Christelijke Kerken in België”.

Verder is Mgr. Bonny bisschop-referent voor het onderwijs en de schoolcatechese, voor de universiteits- en hogeschoolpastoraal, voor de KU Leuven, voor de pastoraal bij de binnenscheepvaart en Apostolatus Maris en voor de contacten met de Vlaamse Overheid. De bisschop is ook lid van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid onder
de Christenen in Rome.

Voor deze activiteit is er vrije toegang. Er dient vooraf niet ingeschreven te worden. Er wordt wel een vrije bijdrage opgehaald voor “Het werk van Caritas in Syrië”. Het totale bedrag zal overhandigd worden aan Mgr. Bonny.

Event details

Locatie

Parochiekerk Tongerlo

Start en einduur

19:30 - 21:30

Prijs

Vrije bijdrage voor "Het werk van Caritas in Syrië".

Inschrijven voor

Contact info

louis_heylen@telenet.be
0475 34 11 88

Inschrijven

Schrijf u nu in!

Inschrijven niet meer mogelijk.

Onze andere events